BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma imaj dü­zel­te­cek

Oba­ma imaj dü­zel­te­cek

ABD baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack Oba­ma, ga­ze­te­le­re ver­di­ği de­meç­te, Baş­kan Bush dö­ne­min­de ABD’nin müs­lü­man ül­ke­ler­de bo­zu­lan ima­jı­nın dü­zel­me­si için gi­ri­şim­ler ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­dı.ABD baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack Oba­ma, ga­ze­te­le­re ver­di­ği de­meç­te, Baş­kan Bush dö­ne­min­de ABD’nin müs­lü­man ül­ke­ler­de bo­zu­lan ima­jı­nın dü­zel­me­si için gi­ri­şim­ler ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­dı. Kam­pan­ya­sı sı­ra­sın­da, baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de bir İs­lam ül­ke­sin­de müs­lü­man­la­ra hi­ta­ben önem­li bir ko­nuş­ma ya­pa­ca­ğı sö­zü­nü ve­ren Oba­ma, bu sö­zü­nü tu­ta­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Oba­ma, 20 Ocak’ta baş­kan­lı­ğı dev­ra­lır­ken, üç adıy­la “Ba­rack Hü­se­yin Oba­ma” di­ye ye­min ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT