BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KAR­TAL’DA BAY­RAM COŞ­KU­SU

KAR­TAL’DA BAY­RAM COŞ­KU­SU

Be­şik­taş’ta ge­le­nek­sel bay­ram­laş­ma tö­re­ni Aka­ret­ler’de­ki Di­van Ku­ru­lu Lo­ka­li’nde ger­çek­leş­ti­ril­di.Be­şik­taş’ta ge­le­nek­sel bay­ram­laş­ma tö­re­ni Aka­ret­ler’de­ki Di­van Ku­ru­lu Lo­ka­li’nde ger­çek­leş­ti­ril­di. Bay­ram­laş­ma­ya, ikin­ci baş­kan Er­tuğ­rul Kum­cu­oğ­lu, As­baş­kan­lar Le­vent Er­do­ğan, Beh­çet Ümit­len, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve Di­van Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yal­çın Ka­ra­de­niz ka­tıl­dı. (Cem BA­ŞA­RA­NER)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT