BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mah­sur ka­lan­lar kur­ta­rıl­dı

Mah­sur ka­lan­lar kur­ta­rıl­dı

Ri­ze’nin Çam­lı­hem­şin il­çe­sin­de kar se­be­biy­le yo­lu ka­pa­nan yay­la­da mah­sur ka­lan 11 ki­şi kur­ta­rıl­dı.Ri­ze’nin Çam­lı­hem­şin il­çe­sin­de kar se­be­biy­le yo­lu ka­pa­nan yay­la­da mah­sur ka­lan 11 ki­şi kur­ta­rıl­dı. Bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü ak­şam sa­at­le­rin­de ko­nak­la­mak için kam­yo­net­le Ça­yır­dü­zü kö­yü­ne bağ­lı Koç­dü­zü Yay­la­sı’na çı­kan 7 ki­şi, kar ve ti­pi se­be­biy­le yay­la­da mah­sur kal­dı. Yay­la­da­ki­le­rin, te­le­fon­la ai­le­le­ri­ne ha­ber ver­me­si üze­ri­ne ak­ra­ba­la­rın­dan 4’ü, ya­kın­la­rı­nı kur­tar­mak için yay­la­ya doğ­ru yo­la çık­tı. Top­lu­ca kö­yü­ne ka­dar iler­le­yen ve bu­ra­da mah­sur ka­lan 4 ki­şi, ola­yı jan­dar­ma­ya bil­dir­di. Yay­la­da­ki­ler ise kam­yo­net­le Top­lu­ca’ya ine­rek, ken­di­le­ri­ni ara­ma­ya çı­kan­lar­la bir ara­ya gel­di. Ön­ce­ki ge­ce yo­lu aça­rak kö­ye ula­şan kur­tar­ma ekip­le­ri, 11 ki­şi­yi Çam­lı­hem­şin’e ge­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT