BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ARA­GO­NES SI­NIF­TA KAL­DI

ARA­GO­NES SI­NIF­TA KAL­DI

Av­ru­pa’ya er­ken ve­da eden F.Bah­çe’de eleş­ti­ri ok­la­rı­nın mer­ke­zin­de Lu­is Ara­go­nes var. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı ile F.Bah­çe, Av­ru­pa’da son yıl­la­rın en kö­tü per­for­man­sı­nı ser­gi­le­di.Ara­go­nes, ge­çen yıl Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde çey­rek fi­nal oy­na­yan Fe­ner­bah­çe’nin ba­şın­da tam an­la­mıy­la düş kı­rık­lı­ğı­na yol aç­tı. 6 maç­ta 2 be­ra­ber­lik ve 4 ye­nil­gi ile sa­de­ce 2 pu­an top­la­ya­bi­len sa­rı-la­ci­vert­li ekip, Türk ta­kım­la­rı için­de Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde 2001-02 se­zo­nun­da Mus­ta­fa De­niz­li ile 6 maç­ta “sı­fır” çe­ken Fe­ner­bah­çe’nin ar­dın­dan en ba­şa­rı­sız dö­ne­mi ya­şat­tı. Av­ru­pa’ya er­ken ve­da eden F.Bah­çe’de eleş­ti­ri ok­la­rı­nın mer­ke­zin­de Lu­is Ara­go­nes var. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı ile F.Bah­çe, Av­ru­pa’da son yıl­la­rın en kö­tü per­for­man­sı­nı ser­gi­le­di. İs­pan­ya Mil­li Ta­kı­mı’nı Av­ru­pa şam­pi­yo­nu ya­pan De­de, G Gru­bu’nda yap­tı­ğı 6 maç­ta 2 be­ra­ber­lik, 4 ye­nil­gi son­ra­sı sa­de­ce 2 pu­an top­la­ya­bil­di ve ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la sı­nıf­ta kal­dı. 1993-94’ten be­ri Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde mü­ca­de­le eden Türk ta­kım­la­rın­dan G.Sa­ray ilk se­zo­nun­da Holl­mann ile 2 pu­an­da kal­mış­tı. Ara­go­nes, Mus­ta­fa De­niz­li’nin F.Bah­çe ile ‘’sı­fır’’ çek­ti­ği 2001-02 se­zo­nu­nun ar­dın­dan, Holl­mann ile bir­lik­te, Türk ta­kım­la­rı­nın ba­şın­da en kö­tü per­for­man­sı ser­gi­le­yen ho­ca oldu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91975
  % 0.32
 • 5.3527
  % -0.61
 • 6.1024
  % -0.52
 • 6.8502
  % -0.47
 • 211.057
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT