BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oto­gaz­da % 9.9 in­di­rim ya­pıl­dı

Oto­gaz­da % 9.9 in­di­rim ya­pıl­dı

Oto­gaz ola­rak kul­la­nı­lan li­kit pet­rol ga­zın (LPG) lit­re fi­ya­tın­da yüz­de 3,7 ile 9,9 ara­sın­da in­di­ri­me gi­dil­di.Oto­gaz ola­rak kul­la­nı­lan li­kit pet­rol ga­zın (LPG) lit­re fi­ya­tın­da yüz­de 3,7 ile 9,9 ara­sın­da in­di­ri­me gi­dil­di. Bu­na gö­re, İs­tan­bul’da­ki da­ğı­tım is­tas­yon­la­rın­da da­ha ön­ce lit­re fi­ya­tı 1,74 ile 1,70 YTL ara­sın­da de­ği­şen oto­gaz­da, yüz­de 5,88 ile yüz­de 8,05 ara­sın­da in­di­ri­me gi­dil­di. İs­tan­bul’da Pet­rol Ofi­sin­de lit­re fi­ya­tı da­ha ön­ce 1,70 YTL olan oto­gaz, 1,60 YTL’ye sa­tı­lır­ken, OPET is­tas­yon­la­rın­da oto­ga­zın fi­ya­tı 1,74 YTL’den 1,60 YTL’ye, BP is­tas­yon­la­rın­da 1,74 YTL’den 1,61 YTL’ye dü­şü­rül­dü. Shell’de fi­yat­la­rın yak­la­şık iki haf­ta­dır 1,58 YTL ol­du­ğu kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT