BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mus­ta­fa Ke­mal ‘Li­der­ler Bah­çe­si’nde

Mus­ta­fa Ke­mal ‘Li­der­ler Bah­çe­si’nde

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, Kır­gı­zis­tan’da, dün­ya­nın ikin­ci en bü­yük dağ gö­lü olan Is­sık Göl’ü ke­na­rın­da dün­ya li­der­le­ri­nin hey­kel­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği bah­çe­de, Ata­türk’ün de hey­ke­li­nin yer ala­ca­ğı­nı bil­dir­di.Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, Kır­gı­zis­tan’da, dün­ya­nın ikin­ci en bü­yük dağ gö­lü olan Is­sık Göl’ü ke­na­rın­da dün­ya li­der­le­ri­nin hey­kel­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği bah­çe­de, Ata­türk’ün de hey­ke­li­nin yer ala­ca­ğı­nı bil­dir­di. Kır­gı­zis­tan zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da, “Kül­tür­ler Bah­çe­si”ni gez­di­ği­ni ve Ata­türk’ün hey­ke­li­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı gördüğünü kay­de­den Gü­nay, bir Kır­gız sa­nat­çı­nın ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­nın 2009 or­ta­la­rın­da açı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.
Kapat
KAPAT