BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ben­zin­ci­nin ha­sı­la­tı­nı çal­dı­lar

Ben­zin­ci­nin ha­sı­la­tı­nı çal­dı­lar

De­niz­li’de, ban­ka­ya pa­ra gö­tü­ren akar­ya­kıt is­tas­yo­nu gö­rev­li­si bir mu­ha­se­be­ci ve şo­för, kır­mı­zı ışık­ta dur­duk­la­rı sı­ra­da ara­ca bi­nen iki ki­şi ta­ra­fın­dan gas­pe­dil­di. Mas­ke­li şa­hıs­lar, oto­mo­bil­de­ki 200 bin YTL’yi ala­rak kaç­tı.> Al­tay Va­rol DE­NİZ­Lİ İHA De­niz­li’de, ban­ka­ya pa­ra gö­tü­ren akar­ya­kıt is­tas­yo­nu gö­rev­li­si bir mu­ha­se­be­ci ve şo­för, kır­mı­zı ışık­ta dur­duk­la­rı sı­ra­da ara­ca bi­nen iki ki­şi ta­ra­fın­dan gas­pe­dil­di. Mas­ke­li şa­hıs­lar, oto­mo­bil­de­ki 200 bin YTL’yi ala­rak kaç­tı. Se­vin­dik Ma­hal­le­si’nde­ki pet­rol is­tas­yo­nu­nun pa­ra­la­rı­nı, ban­ka­ya ya­tır­ma­ya gö­tü­ren Şo­för Zi­ya K. (40) ve Er­dal Ç. (32), Zey­bek kav­şa­ğın­da kır­mı­zı ışık­ta dur­du. Bu sı­ra­da iki ki­şi ara­cın ar­ka­sı­na bi­ne­rek Zi­ya K. ve Er­dal ǒyi ba­şı­na si­lah da­ya­yıp teh­dit edil­di. Da­ha son­ra gasp­çı­lar, cep te­le­fon­la­rı­nı el­le­rin­den al­dık­la­rı ça­lı­şan­la­rı araç­tan at­tı ve uzak­laş­tı. Çan­ta­da ban­ka­ya ya­tı­rıl­mak üze­re 200 bin YTL ol­du­ğu öğ­re­ni­ldi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT