BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tun­cay kav­ga­sı

Tun­cay kav­ga­sı

İn­gi­liz ba­sı­nın­da Midd­les­bro­ugh’nun yıl­dı­zı Tun­cay Şan­lı’ya Chel­se­a’nin ta­lip ol­du­ğu ha­be­ri or­ta­lı­ğı ka­rış­tır­dı.KE­SE­NİN AĞ­ZI­NI AÇ­SIN­LAR! İn­gi­liz ba­sı­nın­da Midd­les­bro­ugh’nun yıl­dı­zı Tun­cay Şan­lı’ya Chel­se­a’nin ta­lip ol­du­ğu ha­be­ri or­ta­lı­ğı ka­rış­tır­dı. Bo­ro’nun tek­nik pat­ro­nu Ga­reth So­uth­ga­te, 10 mil­yon eu­ro­luk ra­ka­mın Tun­cay için ko­mik ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Chel­se­a Tun­cay’ı is­ti­yor­sa da­ha faz­la­sı­nı göz­den çı­kar­ma­sı ge­rek” di­yen So­uth­ga­te, “Ka­fa­la­rın­da­ki ra­ka­mı oku­yun­ca ol­duk­ça gül­düm, çün­kü bu ku­lüp bek­le­re bi­le iki ka­tı­nı ödü­yor. O ha­ri­ka bir oyun­cu. İyi bir oyun ze­ka­sı var. En iyi oyun­cu­la­rı­mı­zı tut­mak için her şe­yi yap­ma­ya ha­zı­rız” şeklinde konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT