BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İHLAS KOLEJİ ‘bad­min­ton’da LİDER OLDU

İHLAS KOLEJİ ‘bad­min­ton’da LİDER OLDU

Bah­çe­li­ev­ler Kay­ma­kam­lı­ğı ve Bah­çe­li­ev­ler Be­le­di­ye­si’nin or­tak dü­zen­le­dik­le­ri “Kül­tür ve Spor Li­gi’nde bad­min­ton mü­sa­ba­ka­la­rı­nın ilk kar­şı­laş­ma­la­rı ya­pıl­dı.Bah­çe­li­ev­ler Kay­ma­kam­lı­ğı ve Bah­çe­li­ev­ler Be­le­di­ye­si’nin or­tak dü­zen­le­dik­le­ri “Kül­tür ve Spor Li­gi’nde bad­min­ton mü­sa­ba­ka­la­rı­nın ilk kar­şı­laş­ma­la­rı ya­pıl­dı. Er­kan Av­cı En­düs­tri Mes­lek Li­se­si Spor Sa­lo­nun­da ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar­da İh­las Ko­le­ji oy­na­dı­ğı bü­tün mü­sa­ba­ka­la­rı ka­zan­dı. Ke­mal Ha­soğ­lu Li­se­si ile kar­şı­la­şan İh­las Ko­le­ji ilk se­ti 2 - 0, ikin­ci se­ti 2 - 1 ve 3. se­ti de 2 - 0 ka­za­na­rak gru­bun­da li­der­li­ğe otur­du. “Kül­tür ve Spor Li­gi”nde ka­tıl­dı­ğı bü­tün branş­lar­da he­de­fi­ni şam­pi­yon­luk ola­rak be­lir­le­yen İh­las Ko­le­ji, şu ana ka­dar oy­na­nan mü­sa­ba­ka­lar ne­ti­ce­sin­de bad­min­ton, ma­sa te­ni­si ve bas­ket­bol grup­la­rın­da li­der du­rum­da.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT