BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhsan Kalkavan trafik kazasında yaralandı

İhsan Kalkavan trafik kazasında yaralandı

Be­şik­taş Jim­nas­tik Ku­lü­bü’nün es­ki yö­ne­ti­ci­le­rin­den İh­san Kal­ka­van tra­fik ka­za­sın­da ya­ra­lan­dı. İh­san Kal­ka­van’ın kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil, Muğ­la’nın Bod­rum il­çe­sin­de Gün­do­ğan-Türk­bü­kü yo­lu­nun ke­na­rın­da­ki ağa­ca çap­tı.Be­şik­taş Jim­nas­tik Ku­lü­bü’nün es­ki yö­ne­ti­ci­le­rin­den İh­san Kal­ka­van tra­fik ka­za­sın­da ya­ra­lan­dı. İh­san Kal­ka­van’ın kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil, Muğ­la’nın Bod­rum il­çe­sin­de Gün­do­ğan-Türk­bü­kü yo­lu­nun ke­na­rın­da­ki ağa­ca çap­tı. Ya­ra­la­nan Kal­ka­van, te­le­fon­la yar­dım is­te­di­ği ar­ka­daş­la­rı es­ki Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ke­mal Ulu­su, Ay­han Ber­mek ve Ser­dar Kar­cı­lı­oğ­lu ta­ra­fın­dan Bod­rum Al­man Has­ta­ne­si­ne gö­tü­rül­dü. Bur­nun­da kı­rık ol­du­ğu tes­pit edi­len Kal­ka­van, te­da­vi al­tı­na alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT