BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Su­lu­ku­le­li ço­cuk­lar ­sirk gös­te­ri­si yap­tı

Su­lu­ku­le­li ço­cuk­lar ­sirk gös­te­ri­si yap­tı

Ga­la­ta ku­le­si önün­de top­la­nan yak­la­şık 60 Su­lu­ku­le­li, yı­kım­la­ra dik­kat çek­mek ama­cıy­la saz­lı söz­lü pro­tes­to ger­çek­leş­tir­di. Pro­tes­to gös­te­ri­sin­de kü­çük ço­cuk­lar dar­bu­ka ça­lar­ken, bü­yük­le­ri ise şar­kı söy­le­di.Ga­la­ta ku­le­si önün­de top­la­nan yak­la­şık 60 Su­lu­ku­le­li, yı­kım­la­ra dik­kat çek­mek ama­cıy­la saz­lı söz­lü pro­tes­to ger­çek­leş­tir­di. Pro­tes­to gös­te­ri­sin­de kü­çük ço­cuk­lar dar­bu­ka ça­lar­ken, bü­yük­le­ri ise şar­kı söy­le­di. Öte yan­dan, Su­lu­ku­le­li­le­re des­tek ve­ren Fran­sız bir sirk gru­bu, Ga­la­ta Ku­le­si önün­de mi­ni bir gös­te­ri yap­tı. Fran­sız­lar­dan ak­ro­ba­si eği­tim alan su­lu­ku­le­li ço­cuk­lar da hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­di. Su­lu­ku­le Plat­for­mu üye­si Fun­da Oral, yı­kım­la­ra dik­kat çek­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ay­nı za­man­da yap­tı­ğı­mız et­kin­lik­ler­le su­lu­ku­le­li ço­cuk­la­ra eği­tim ve­ri­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT