BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Su­lu­ku­le­li ço­cuk­lar ­sirk gös­te­ri­si yap­tı

Su­lu­ku­le­li ço­cuk­lar ­sirk gös­te­ri­si yap­tı

Ga­la­ta ku­le­si önün­de top­la­nan yak­la­şık 60 Su­lu­ku­le­li, yı­kım­la­ra dik­kat çek­mek ama­cıy­la saz­lı söz­lü pro­tes­to ger­çek­leş­tir­di. Pro­tes­to gös­te­ri­sin­de kü­çük ço­cuk­lar dar­bu­ka ça­lar­ken, bü­yük­le­ri ise şar­kı söy­le­di.Ga­la­ta ku­le­si önün­de top­la­nan yak­la­şık 60 Su­lu­ku­le­li, yı­kım­la­ra dik­kat çek­mek ama­cıy­la saz­lı söz­lü pro­tes­to ger­çek­leş­tir­di. Pro­tes­to gös­te­ri­sin­de kü­çük ço­cuk­lar dar­bu­ka ça­lar­ken, bü­yük­le­ri ise şar­kı söy­le­di. Öte yan­dan, Su­lu­ku­le­li­le­re des­tek ve­ren Fran­sız bir sirk gru­bu, Ga­la­ta Ku­le­si önün­de mi­ni bir gös­te­ri yap­tı. Fran­sız­lar­dan ak­ro­ba­si eği­tim alan su­lu­ku­le­li ço­cuk­lar da hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­di. Su­lu­ku­le Plat­for­mu üye­si Fun­da Oral, yı­kım­la­ra dik­kat çek­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ay­nı za­man­da yap­tı­ğı­mız et­kin­lik­ler­le su­lu­ku­le­li ço­cuk­la­ra eği­tim ve­ri­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93314
  % 0.65
 • 5.4683
  % -0.28
 • 6.1783
  % -0.2
 • 7.0833
  % -0.21
 • 211.201
  % -0.23
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT