BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk pla­ka­lı otomobilde 13,5 ki­lo ero­in ele ­geç­ti

Türk pla­ka­lı otomobilde 13,5 ki­lo ero­in ele ­geç­ti

Ba­tı Av­ru­pa’ya gi­den ve Bul­ga­ris­tan’a gi­riş yap­ma­ya ça­lı­şan Türk pla­ka­lı özel bir oto­mo­bil­de şüp­he üze­ri­ne ara­ma ya­pıl­dı.Ba­tı Av­ru­pa’ya gi­den ve Bul­ga­ris­tan’a gi­riş yap­ma­ya ça­lı­şan Türk pla­ka­lı özel bir oto­mo­bil­de şüp­he üze­ri­ne ara­ma ya­pıl­dı. Ara­ma­da, oto­mo­bi­lin ba­gaj bö­lü­mün­de 21 pa­ket ha­lin­de 550 bin euro de­ğe­rin­de top­lam 13 ki­lo 547 gram ero­in bu­lun­du­ğu be­lir­til­di. Olay­la il­gi­li çok yön­lü bir so­ruş­tur­ma açıl­dı­ğı ve ara­cın adı açık­lan­ma­yan sü­rü­cü­sü­nün de gö­zal­tı­na alın­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT