BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kâbus

Kâbus

Şu son Beykoz olayı çok can sıkıcı! PKK terörü sona ermişken, yeni bir paket mi açılıyor, endişesi herhalde benim gibi Cumhuriyet Tarihini bilenlerde hemen yer etmiştir.Şu son Beykoz olayı çok can sıkıcı! PKK terörü sona ermişken, yeni bir paket mi açılıyor, endişesi herhalde benim gibi Cumhuriyet Tarihini bilenlerde hemen yer etmiştir. Bu meseleyi her ne kadar Şark Meselesi, ardından soğuk savaş şablonları çerçevesinde katı ve tavizsiz yorumlamak istemiyorum. Zira, devirler değişiyor. Aynı metodolojiler kifayetsiz kalıyor. Ne var ki, Batı’da -özellikle Avrupa’da- Türkiye’de sözüm ona “teokratik” bir şiddetin yükselmesini isteyen hiç olmazsa bir devlet veya bu devletin içinde bazı güçler vardır. Türkiye’nin AB’ye entegre olmasını istemeyenler, bu olayı bahane olarak kullanabilirler. Hep İran deniyor, ardında... İran’da da böyle çevrelerin olduğu malûm. Her iki ülkenin de demokratikleşmesini, liberalleşmesini istemeyen odaklar Hatemi’yi alt edip, olağandışı hal ile Türkiye gerginliğini katılıklarının devamı için kullanabilirler. Hatta, işin sıcak savaşa varmasında yararı olanlar çıkabilir. Uluslararası komplolar her zaman vardır, komplocular oldukça, gayriresmî metodlar tamamlayıcı görüldükçe. İyi de tam bu yazıyı yazarken okuyucu telefonda “Güneydoğu’da PKK’ya karşı Hizbullah nötralize edici bir unsur olarak hiç mütalaa edildi mi?” diye soruyor. Ne diyeyim? -Sesiniz gelmiyor, efendim. Duyamıyorum. Adam sinirlendi, kapattı. Türkiye artık “sağırlar-körler” diyaloğundan kendini kurtarmalı. Şiddetle oynanmaz. Yakar. Malzeme verilmez. Amerikalı uzmanlar yazdıydı: “Bir ülkede gelir dağılımında adaletsizlik, yolsuzlukla üretilen servet, mafya, ahlaksızca teşhir edilen tüketim” varsa, o ülkede “fundamentalizm” olur. Birike birike şiddete de varır. Fundamentalizmle mücadele çetrefillidir. İnananı rencide ederseniz, ekmeklerine yağ sürersiniz, irticacıların. O nedenle ABD, “ılımlı” İslam’a şirin gözükme hesabında. Yetmişlerdeki sol-sağ, seksenlerdeki PKK teröründen sonra Türk milleti yeni bir kâbusa sürüklenmek istememektedir. Güneydoğu’ya yatırımların artacağı bir ortamda, İsrail’in bu konuda işbirliği gayretlerinde aşırılığa kaçılması, ters de tepebilir. Terörle mücadelede artık deneyim sahibi bir devletiz. Burada hem akılla, hem de basiretle davranmalıyız. Hiç kimse de fırsatçılık yapmasın. Uluslararası ortam artık bunları kaldıracak evsafta değil. Sorumluluk!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT