BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Hi­lal 5095993 Se­her 5912474 BAĞ­CI­LAR: Ez­gi 5158918 Mer­kez 5500602 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Ba­yar 5568848 Ümit 5541685 Gö­zen 6394242 Can 6574404 BA­KIR­KÖY: Gün­gör 5710637 Me­te 5721244 Por­ta­kal 5436995 Fi­liz 5791603 Ay­taç 5737466 BAY­RAM­PA­ŞA: Yıl­dız 6151548 Ye­ni Yıl­dı­rım 5783949 BE­ŞİK­TAŞ: Ma­cit Me­te 2650535 Ak­de­niz 2724604 Pa­muk 2704600 Or­ta­köy 2616136 BE­YOĞ­LU: Nec­la Fi­li­be­li 2456440 Göz­de 2537872 Ya­şam 2569148 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Bo­ğaz­köy 6070606 Ada 8726294 Halk 8804043 Yon­ca 6890747 Se­ma 8826926 Yon­ca 8838168 Se­lin 8611303 Ba­har 8537201 Bağ­lar­çeş­me 5962676 ÇA­TAL­CA: Sağ­lık 7893605 Zey­ni 7711689 EMİ­NÖ­NÜ: Üni­ver­si­te 5282754 ESEN­LER: Ha­va­ala­nı 4302413 Fev­zi Çak­mak 5626302 EYÜP: Ar­zu 6272386 Top­çu­lar 5777837 Mel­tem 3220488 FA­TİH: Ak 5894189 Eda 5874743 Na­zar 5294949 İs­tan­bul 6350278 Se­zen 5213246 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ya­şar 5355683 Ulaş 5977190 Ha­yat 4190021 Def­ne 6149270 Ana­do­lu 6190914 GÜN­GÖ­REN: Can­ser 4612360 Ez­gi 5398776 Gül 5045486 KA­ĞIT­HA­NE: Nur 2213916 Ye­şil­ce Sağ­lık 2820015 Mu­kad­der 2646905 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Şa­hin­te­pe 6481249 Gül­can 4858880 Der­man Işık 4953566 Atil­la 4240497 Al­tay 5807652 Onur 5997469 SA­RI­YER: Bo­ya­cı­köy 2775701 Gül­şah 2992952 Se­ma 2429145 Sİ­LİV­Rİ: Ba­la­ban 7273077 Yal­çın 7315104 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Halk 2898669 Ka­vak 2133017 De­niz 3563325 Pe­tek 2307612 ZEY­TİN­BUR­NU: Ba­tı Trak­ya 5580663 Bi­zim Ec­za­ne 6646992 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da 3812112 Ye­ni 3823800 Hey­be­li­ada 3518415 Ada 3814775 BEY­KOZ: Güz 4654129 Tü­lay 4135166 Mu­rat 4792590 KA­DI­KÖY: Mer­ve 3610083 Um­man 3735824 Çif­te Ha­vuz­lar Sağ­lık 3682678 Ge­lin­cik 3695292 İpek 3362933 Se­den 3022948 Ulu­soy 5666644 Mo­da Zırh­lı­oğ­lu 3388826 Na­zar 3303761 Se­lin 3254461 Mert 5746252 Şa­hin 6616044 KAR­TAL: Onur 3052202 Çiğ­dem 5172174 Acar 3773145 Do­ğan 5617373 Şen­tu­na 3775556 Esen 4888366 Kı­lınç 6710988 MAL­TE­PE: Ba­şı­bü­yük Mer­kez 4213711 İn­ci 3880932 Kars 4410247 PEN­DİK: Za­fer 5951337 Se­zer 4934200 Ege 3908500 Ni­hal 3755636 SUL­TAN­BEY­Lİ: Ha­yat 3980530 Şİ­LE: Şi­fa 7218169 De­va 7122023 TUZ­LA: Sev­gim 4462666 Şi­fa 4230053 ÜM­RA­Nİ­YE: Çam­lık 3657521 Meh­tap 6125151 Çağ­la 6217706 İpek­can 6414415 Ak­ça 6320342 Yağ­mur 5200864 Arı 4559642 ÜS­KÜ­DAR: Kuz­gun­cuk 5538758 Ulu­dağ 4620700 Ömer 3447385 Alp 3418547 Cev­her 4748172 Do­ğan­cı­lar 3105923
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT