BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ER­GE­NE­KON di­zi olu­yor

ER­GE­NE­KON di­zi olu­yor

Yüz­yı­lın da­va­sı Er­ge­ne­kon, ek­ran­la­ra ta­şı­nı­yor. Çe­kim­le­ri bu ay so­nu baş­la­ya­cak ve mart ayın­da da gös­te­ri­me gir­me­si plan­la­nan di­zi­de, Şa­fak Se­zer, Ka­an Ur­gan­cı, Mi­ne Tu­ga­y ve Fa­dik Se­vin Ata­soy gi­bi isim­ler rol ala­cak.Yüz­yı­lın da­va­sı Er­ge­ne­kon, ek­ran­la­ra ta­şı­nı­yor. Çe­kim­le­ri bu ay so­nu baş­la­ya­cak ve mart ayın­da da gös­te­ri­me gir­me­si plan­la­nan di­zi­de, Şa­fak Se­zer, Ka­an Ur­gan­cı, Mi­ne Tu­ga­y ve Fa­dik Se­vin Ata­soy gi­bi isim­ler rol ala­cak... Cem Ak­yol­da­ş’­ın yö­ne­te­ce­ği “Ay­na­da­ki Düş­ma­n” isim­li di­zi­nin se­nar­yo­su, 12 Ha­zi­ran 2007’de Üm­ra­ni­ye­’de ele ge­çi­ri­len bom­ba­lar so­nu­cu or­ta­ya çı­kan Er­ge­ne­kon ör­gü­tün­den esin­le­ni­le­rek ya­zı­lı­yor.
Kapat
KAPAT