BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Filiz Akın, programında oğlu İlker İnanoğlu’nu ağırlıyor

Filiz Akın, programında oğlu İlker İnanoğlu’nu ağırlıyor

Fi­liz Akın, ha­zır­la­dı­ğı ‘Haf­ta­so­nu Soh­bet­le­ri­’ prog­ra­mın­da oğ­lu ün­lü oyun­cu İl­ke­r ­İna­noğ­lu­’nu ağır­la­ya­cak.Fi­liz Akın, bu­gün ek­ra­na ge­le­cek ‘Haf­ta­so­nu Soh­bet­le­ri­’ prog­ra­mın­da oğ­lu İl­ker İna­noğ­lu­’nu ağır­la­ya­cak. Ün­lü oyun­cu­nun oğ­lu ile yap­tı­ğı söy­le­şi­nin çe­kim­le­ri geç­ti­ği­miz gün ya­pıl­dı. Çe­kim­ler­de geç­mi­şe da­ir acı, tat­lı bir­çok anı­yı ha­tır­la­yan an­ne-oğul, bir­bir­le­ri­ni ne ka­dar çok sev­dik­le­ri­ni de ka­me­ra­lar önün­de gös­ter­di. Holl­ywo­od’­da uzun sü­re oyun­cu­luk ders­le­ri alan İl­ker İna­noğ­lu, Ame­ri­ka­’da bu­lun­du­ğu sü­re için­de Tom Cru­ise’­dan Brad Pit­t’­e, Ni­co­le Kid­ma­n’­dan Gol­di­e Haw­n’­a ka­dar pek çok ün­lü oyun­cu ile ta­nış­ma fır­sa­tı bul­du­ğu­nu an­lat­tı. Söy­le­şi­de ba­şın­dan ge­çen üç ev­li­li­ğin­den de söz eden İna­noğ­lu, şu an ha­ya­tı­nı pay­laş­tı­ğı ki­şi ile çok mut­lu ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT