BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Haluk Levent artık kız babası

Haluk Levent artık kız babası

Nes­lin Le­ven­t’­le dört yıl ön­ce Ye­re­ba­tan Sar­nı­cı­’n­da ev­le­nen Ha­luk Le­vent, ön­ce­ki gün ba­ba ol­du..Nes­lin Le­ven­t’­le dört yıl ön­ce Ye­re­ba­tan Sar­nı­cı­’n­da ev­le­nen Ha­luk Le­vent, ön­ce­ki gün ba­ba ol­du... Ün­lü şar­kı­cı 49 cm bo­yun­da ve 3 ki­lo 100 gram ağır­lı­ğın­da do­ğan be­be­ği­ne Ela is­mi­ni ver­di. Ha­luk Le­vent, “Kı­zı­mın ba­na uğur ge­ti­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Al­lah bu duy­gu­yu her­ke­se ya­şat­sı­n” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT