BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ker­kük’te ya­ra­la­nan­lar Tür­ki­ye’de

Ker­kük’te ya­ra­la­nan­lar Tür­ki­ye’de

Irak’ın Ker­kük şeh­rin­de, geç­ti­ği­miz per­şem­be gü­nü dü­zen­le­nen in­ti­har sal­dı­rı­sın­da ya­ra­la­nan 13 Irak va­tan­da­şı, te­da­vi ama­cıy­la An­ka­ra’ya ge­ti­ril­di.Irak’ın Ker­kük şeh­rin­de, geç­ti­ği­miz per­şem­be gü­nü dü­zen­le­nen in­ti­har sal­dı­rı­sın­da ya­ra­la­nan 13 Irak va­tan­da­şı, te­da­vi ama­cıy­la An­ka­ra’ya ge­ti­ril­di. Ya­ra­lı ve re­fa­kat­çi­le­ri­ni ta­şı­yan Ha­va Kuv­vet­le­ri­ne ait am­bu­lans uçak­la Tür­ki­ye’ye ge­ti­ril­di. Ya­ra­lı­lar, Nu­mu­ne, Dış­ka­pı ve An­ka­ra eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de te­da­vi al­tı­na alı­na­cak. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kay­nak­la­rı, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün, ya­ra­lı­la­rın en iyi şart­lar­da te­da­vi gör­me­le­ri için ta­li­mat ver­di­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT