BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­til­de ka­za bi­lan­ço­su: 134 Ö­LÜ, 697 YA­RA­LI

Ta­til­de ka­za bi­lan­ço­su: 134 Ö­LÜ, 697 YA­RA­LI

Yurt ge­ne­lin­de, 9 gün­lük Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li sü­re­sin­ce mey­da­na ge­len t­ra­fik ka­za­la­rın­da, 134 ki­şi öl­dü, 697 ki­şi ya­ra­lan­dı.Yurt ge­ne­lin­de, 9 gün­lük Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li sü­re­sin­ce mey­da­na ge­len t­ra­fik ka­za­la­rın­da, 134 ki­şi öl­dü, 697 ki­şi ya­ra­lan­dı. Bay­ram ta­ti­lin­de en çok ö­lüm­lü t­ra­fik ka­za­sı, 24 ki­şiy­le bay­ra­mın i­kin­ci gü­nün­de mey­da­na gel­di. Söz ko­nu­su sü­re­de en çok ya­ra­lan­ma i­se 127 ki­şiy­le a­ri­fe gü­nü ol­du. Ma­ni­sa’nın Ak­hi­sar il­çe­si ya­kın­la­rın­da i­ki o­to­mo­bi­lin çar­pış­ma­sıy­la 8 ki­şi­nin öl­dü­ğü, Bin­göl­-E­la­zığ ka­ra yo­lun­da 5 ki­şi­nin öl­dü­ğü, 17 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı, Da­ren­de-­Gü­rün’de 1 ki­şi­nin öl­dü­ğü, 37 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı, Sam­sun’da yol­cu mi­ni­bü­sü­nün dev­ril­me­siy­le 28 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı ve Mer­sin’de las­ti­ği pat­la­yan TIR’ın dor­se­si­ne ta­rım iş­çi­si ta­şı­yan mi­di­bü­sün çarp­ma­sıy­la 25 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı ka­za, ö­lü ve ya­ra­lı sa­yı­la­rın­da­ki faz­la­lık­la dik­ka­ti çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT