BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yalanlar Üstüne’nin yazarı İstanbul’da

Yalanlar Üstüne’nin yazarı İstanbul’da

Bu haf­ta gös­te­ri­me gi­re­cek baş­rol­le­ri­ni Le­o­nar­do Di­Cap­ri­o ve Rus­sel C­ro­we’un üst­len­di­ği ve Rid­ley S­cott’ın yö­net­ti­ği “Ya­lan­lar Üs­tü­ne/­Body of Li­es” ad­lı fil­min u­yar­lan­dı­ğı ki­ta­bın ya­za­rı Da­vid Ig­na­ti­us, ya­rın Maç­ka Ci­ne­bo­nus G-­mall si­ne­ma­sın­da, Bah­çe­şe­hir Ü­ni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri, İ­le­ti­şim Fa­kül­te­si yö­ne­ti­mi, si­ne­ma ya­zar­la­rı ve ba­sın­la bir­lik­te fil­min ön gös­te­ri­mi­ne ka­tı­la­cak.Bu haf­ta gös­te­ri­me gi­re­cek baş­rol­le­ri­ni Le­o­nar­do Di­Cap­ri­o ve Rus­sel C­ro­we’un üst­len­di­ği ve Rid­ley S­cott’ın yö­net­ti­ği “Ya­lan­lar Üs­tü­ne/­Body of Li­es” ad­lı fil­min u­yar­lan­dı­ğı ki­ta­bın ya­za­rı Da­vid Ig­na­ti­us, ya­rın Maç­ka Ci­ne­bo­nus G-­mall si­ne­ma­sın­da, Bah­çe­şe­hir Ü­ni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri, İ­le­ti­şim Fa­kül­te­si yö­ne­ti­mi, si­ne­ma ya­zar­la­rı ve ba­sın­la bir­lik­te fil­min ön gös­te­ri­mi­ne ka­tı­la­cak. Ö­dül­lü bir ga­ze­te­ci o­lan ve u­zun yıl­lar­dır Was­hing­ton Post bün­ye­sin­de ça­lı­şan In­ga­ti­us, 17 A­ra­lık­ta da Bah­çe­şe­hir Ü­ni­ver­si­te­si Be­şik­taş Kam­pü­sü’n­de “Ya­lan­lar Üs­tü­ne: Bir Ro­man, Bir Film” baş­lık­lı pa­nel­de ko­nu­şa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT