BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cim­bom’a A­cı­ba­dem 1-3

Cim­bom’a A­cı­ba­dem 1-3

Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde­ki der­bi ma­çı­nı, G.Sa­ray’ı 3-1 mağ­lup eden F.Bah­çe Acı­ba­dem ka­zan­dı. Kar­şı­laş­ma­nın ilk se­ti­ni 25-23 ka­za­nan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, ikin­ci se­ti de 25-17’lik skor­la al­dı ve 2-0 öne geç­ti.Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde­ki der­bi ma­çı­nı, G.Sa­ray’ı 3-1 mağ­lup eden F.Bah­çe Acı­ba­dem ka­zan­dı. Kar­şı­laş­ma­nın ilk se­ti­ni 25-23 ka­za­nan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, ikin­ci se­ti de 25-17’lik skor­la al­dı ve 2-0 öne geç­ti. 3. set­te to­par­la­nan G.Sa­ray, bu se­ti 25-18 ka­za­na­rak ma­ça or­tak ol­duy­sa da, 4. set­te az ha­ta ya­pan F.Bah­çe Acı­ba­dem, 25-21’lik so­nuç­la sa­lon­dan 3-1 ga­lip ay­rıl­dı. Bu ara­da iki ta­kım ta­raf­tar­la­rı­nın kü­für­lü te­za­hü­rat­la­rı se­be­biy­le ön­ce anons yap­tı­ran baş ha­kem, Ka­dir İl­bey­li, 4. set­te ay­nı olay tek­rar­la­nın­ca ma­çı dur­dur­du. Yaklaşık 8 dakikalık arada em­ni­yet güç­le­ri 10 se­yir­ci­yi sa­lon dı­şı­na atar­ken, sa­ha­ya pet şi­şe­ler atıl­dı. Vo­ley­bol­da top­lu so­nuç­lar: Türk Te­le­kom-Be­şik­taş: 3-0, Ni­lü­fer Be­le­di­ye-DYO Kar­şı­ya­ka: 2-3.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT