BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > internet kafede dehşet

internet kafede dehşet

Bay­ram ta­ti­li­ni ge­çir­mek ü­ze­re Bod­rum’dan Ko­ca­e­li’nin Der­bent bel­de­si Nus­re­ti­ye kö­yün­de­ki da­yı­sı­nın e­vi­ne ge­len E­yüp Can Sa­vaş­çı (12), ku­ze­ni A­ta­kan C. (16) i­le ge­ce a­i­le­le­rin­den ha­ber­siz iş­let­me­ci­li­ği­ni da­yı­sı­nın yap­tı­ğı in­ter­net ka­fe­ye git­ti.Bay­ram ta­ti­li­ni ge­çir­mek ü­ze­re Bod­rum’dan Ko­ca­e­li’nin Der­bent bel­de­si Nus­re­ti­ye kö­yün­de­ki da­yı­sı­nın e­vi­ne ge­len E­yüp Can Sa­vaş­çı (12), ku­ze­ni A­ta­kan C. (16) i­le ge­ce a­i­le­le­rin­den ha­ber­siz iş­let­me­ci­li­ği­ni da­yı­sı­nın yap­tı­ğı in­ter­net ka­fe­ye git­ti. Ge­ce bo­yun­ca o­yun oy­na­yan ku­zen­ler, da­ha son­ra ka­fe­de­ki kol­tuk­la­rın ü­ze­rin­de u­yu­du­lar. Sa­bah sa­at­le­rin­de ka­fe­de yan­gın çık­tı. İş ye­ri­ne gi­ren it­fa­i­ye e­kip­le­ri, ka­pı­nın ya­kı­nın­da E­yüp Can Sa­vaş­çı’nın ce­se­diy­le kar­şı­laş­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT