BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­nik Mer­va’nın ­sağ­lık du­ru­mu i­yi

Mi­nik Mer­va’nın ­sağ­lık du­ru­mu i­yi

Ker­kük’te 55 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği in­ti­har sal­dı­rı­sın­da ya­ra­la­nan ve ay­nı pat­la­ma­da an­ne­si ve ba­ba­sı­nı kay­be­den 2.5 ya­şın­da­ki Mer­va Ser­med Rı­za’nın te­da­vi­si An­ka­ra’da sü­rü­yor.Ker­kük’te 55 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği in­ti­har sal­dı­rı­sın­da ya­ra­la­nan ve ay­nı pat­la­ma­da an­ne­si ve ba­ba­sı­nı kay­be­den 2.5 ya­şın­da­ki Mer­va Ser­med Rı­za’nın te­da­vi­si An­ka­ra’da sü­rü­yor. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın tah­sis et­ti­ği uçak­la Ker­kük’ten An­ka­ra’ya ge­ti­ri­len Mer­va’nın te­da­vi­si­ni ya­pan Dr. Sa­mi Ulus Ço­cuk Has­ta­ne­si Ço­cuk Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Dr. Mus­ta­fa Öz­ça­tal, in­ce ve ka­lın ba­ğır­sa­ğın­da de­lin­me mey­da­na ge­len ve ame­li­yat edi­len küçük kızın sağ­lık du­ru­mu­nun iyi­ye git­ti­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT