BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Enf­las­yon bek­len­ti­si yüz­de 11.14

Enf­las­yon bek­len­ti­si yüz­de 11.14

Mer­kez Ban­ka­sı­nın an­ke­ti­ne gö­re, yıl so­nu enf­las­yon bek­len­ti­si yüz­de 11.14’e in­di. Mer­kez Ban­ka­sı, Ara­lık ayı bi­rin­ci dö­nem bek­len­ti an­ke­ti so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı.Mer­kez Ban­ka­sı­nın an­ke­ti­ne gö­re, yıl so­nu enf­las­yon bek­len­ti­si yüz­de 11.14’e in­di. Mer­kez Ban­ka­sı, Ara­lık ayı bi­rin­ci dö­nem bek­len­ti an­ke­ti so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı. Bu­na gö­re, yıl so­nu enf­las­yon bek­len­ti­si, tü­ke­ti­ci fi­yat­la­rı en­dek­si (TÜ­FE) ba­zın­da yüz­de 11.78’den yüz­de 11.14’e ge­ri­le­di. Yıl so­nu ca­ri iş­lem­ler den­ge­sin­de mey­da­na ge­le­cek açık bek­len­ti­si ise 47 mil­yar 136.9 mil­yon do­la­ra in­di. Ca­ri açık bek­len­ti­si 49 mil­yar 20.5 mil­yon do­lar dü­ze­yin­de idi. Ay so­nu do­lar ku­ru bek­len­ti­si 1.6272 YTL’dan 1.5741 YTL’ye, yıl so­nu do­lar ku­ru bek­len­ti­si ise 1.6071 YTL’den 1.5741 YTL’ye in­di. Ge­le­cek 12 ay so­nun­da­ki do­lar ku­ru bek­len­ti­si de 1.5876 YTL’den 1.5895 YTL’ye çık­tı. Ka­sım ayı­nın son bek­len­ti an­ke­tin­de yüz­de 2.7 olan ca­ri yıl so­nu yıl­lık gay­ri sa­fi yurt içi ha­sı­la (GSYH) bek­len­ti­si yüz­de 2.3’e, ge­le­cek yıl so­nu yıl­lık GSYH bü­yü­me bek­len­ti­si de yüz­de 1.8’den yüz­de 1.7’ye düş­tü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT