BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AİHM’den Tür­ki­ye’ye pa­ra ce­za­sı

AİHM’den Tür­ki­ye’ye pa­ra ce­za­sı

Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si (AİHM), 1999’da Adı­ya­man’da­ki 1 Ma­yıs kut­la­ma­la­rın­da “iş­ken­ce ve kö­tü mu­ame­le” gör­dü­ğü­nü id­di­a eden 11 ki­şi­nin baş­vu­ru­sun­da Tür­ki­ye’yi hak­sız bul­du.Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si (AİHM), 1999’da Adı­ya­man’da­ki 1 Ma­yıs kut­la­ma­la­rın­da “iş­ken­ce ve kö­tü mu­ame­le” gör­dü­ğü­nü id­di­a eden 11 ki­şi­nin baş­vu­ru­sun­da Tür­ki­ye’yi hak­sız bul­du. AİHM, 11 ki­şi­ye top­lam 21 bin eu­ro öden­me­si­neka­rar ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT