BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zim­bab­ve’de ko­le­ra­dan 1000 ki­şi öl­dü

Zim­bab­ve’de ko­le­ra­dan 1000 ki­şi öl­dü

Zim­bab­ve’de, ko­le­ra­dan ö­len­le­rin sa­yı­sı­nın 1000’e yak­laş­tı­ğı bil­di­ril­di. BM İn­sa­ni İş­ler Ko­or­di­nas­yon Bü­ro­su, son 3 gün­de ko­le­ra­dan ö­lüm­ler­de ne­re­dey­se yüz­de 25 ar­tış ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, has­ta­lık­tan ö­len­le­rin sa­yı­sı­nın 978 ol­du­ğu­nu a­çık­la­dı.Zim­bab­ve’de, ko­le­ra­dan ö­len­le­rin sa­yı­sı­nın 1000’e yak­laş­tı­ğı bil­di­ril­di. BM İn­sa­ni İş­ler Ko­or­di­nas­yon Bü­ro­su, son 3 gün­de ko­le­ra­dan ö­lüm­ler­de ne­re­dey­se yüz­de 25 ar­tış ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, has­ta­lık­tan ö­len­le­rin sa­yı­sı­nın 978 ol­du­ğu­nu a­çık­la­dı. Sal­gı­nın a­ğus­tos a­yın­da baş­la­ma­sın­dan be­ri kuş­ku­lu ko­le­ra va­ka­la­rı­nın sa­yı­sı­nın da 18 bin 413’e çık­tı­ğı kay­de­dil­di. Ka­na­li­zas­yon ve sağ­lık sis­te­mi çök­müş o­lan ül­ke­de has­ta­lık hız­la ya­yı­lı­yor. Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü, sal­gın dur­du­ru­la­maz­sa va­ka sa­yı­sı­nın 60 bi­ni bu­la­bi­le­ce­ği­ni bil­di­ri­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT