BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kan­tar Operasyonu’nda 16 sa­nı­ğa ha­pis cezası

Kan­tar Operasyonu’nda 16 sa­nı­ğa ha­pis cezası

An­ka­ra’da çı­kar a­maç­lı suç ör­gü­tü ku­ra­rak, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na “Hi­le­li a­kar­ya­kıt sat­ma”, “İ­ha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma”, “Rüş­vet al­ma ve ver­me” id­di­a­la­rı­nı kap­sa­yan “Kan­tar O­pe­ras­yo­nu” da­va­sın­da yar­gı­la­nan 37 sa­nık­tan 16’sı, 2 yıl 6 ay­dan, 8 yıl 11 ay 15 gü­ne ka­dar de­ği­şen ha­pis ce­za­la­rı­na çarp­tı­rı­lır­ken, 21 sa­nık i­se be­ra­at et­ti.An­ka­ra’da çı­kar a­maç­lı suç ör­gü­tü ku­ra­rak, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na “Hi­le­li a­kar­ya­kıt sat­ma”, “İ­ha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma”, “Rüş­vet al­ma ve ver­me” id­di­a­la­rı­nı kap­sa­yan “Kan­tar O­pe­ras­yo­nu” da­va­sın­da yar­gı­la­nan 37 sa­nık­tan 16’sı, 2 yıl 6 ay­dan, 8 yıl 11 ay 15 gü­ne ka­dar de­ği­şen ha­pis ce­za­la­rı­na çarp­tı­rı­lır­ken, 21 sa­nık i­se be­ra­at et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT