BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­rum’da bir ki­şi do­na­rak öl­dü

Ço­rum’da bir ki­şi do­na­rak öl­dü

Ço­rum mer­kez Ye­ni­ce kö­yün­de F.A. (65), sa­bah sa­at­le­rin­de do­laş­mak için evin­den ay­rıl­dı.Ço­rum mer­kez Ye­ni­ce kö­yün­de F.A. (65), sa­bah sa­at­le­rin­de do­laş­mak için evin­den ay­rıl­dı. Alz­he­imer has­ta­sı ol­du­ğu öğ­re­ni­len F.A.’nın ak­şam sa­at­le­ri­ne dek evi­ne dön­me­me­si üze­ri­ne ai­le­si ve köy­lü­ler­ce aran­ma­sı­na baş­lan­dı. Kö­yün çev­re­sin­de­ki ara­ma­la­rın ar­dın­dan F.A., Boz­bo­ğa kö­yü yo­lu Kı­zıl­ça­lı­lık mev­ki­in­de ölü ola­rak bu­lun­du. Olay ye­ri­ne ge­len sav­cı­nın yap­tı­ğı in­ce­le­me­de, bu ki­şi­nin do­na­rak öl­dü­ğü bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT