BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Benzin is­tas­yo­nun­da ça­lı­şan gence infaz

Benzin is­tas­yo­nun­da ça­lı­şan gence infaz

Sam­sun’un Baf­ra il­çe­sin­de bir a­kar­ya­kıt is­tas­yo­nu ça­lı­şa­nı ba­şın­dan vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü. A­kar­ya­kıt is­tas­yo­nun­da ça­lı­şan Fev­zi Ça­lış­kan, ya­zı­ha­ne bö­lü­mün­de ba­şın­dan vu­rul­muş o­la­rak bu­lun­du.Sam­sun’un Baf­ra il­çe­sin­de bir a­kar­ya­kıt is­tas­yo­nu ça­lı­şa­nı ba­şın­dan vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü. A­kar­ya­kıt is­tas­yo­nun­da ça­lı­şan Fev­zi Ça­lış­kan, ya­zı­ha­ne bö­lü­mün­de ba­şın­dan vu­rul­muş o­la­rak bu­lun­du. Jan­dar­ma e­kip­le­ri, yap­tık­la­rı in­ce­le­me­de Fev­zi Ça­lış­kan’ın ba­şı­na ta­ban­cay­la i­ki de­fa a­teş e­dil­di­ği­ni ve ce­bin­de­ki bir mik­tar pa­ra­nın da a­lın­dı­ğı­nı tes­pit et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT