BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eşi iş­ten çı­ka­rı­lın­ca deh­şet saç­tı: 1 ölü

Eşi iş­ten çı­ka­rı­lın­ca deh­şet saç­tı: 1 ölü

Be­şik­taş’ta bir li­se­nin kan­ti­nin­de ça­lı­şır­ken çı­kar­tı­lan ka­dı­nın eşi, kan­tin iş­let­me­ci­si­ni bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü.Be­şik­taş’ta bir li­se­nin kan­ti­nin­de ça­lı­şır­ken çı­kar­tı­lan ka­dı­nın eşi, kan­tin iş­let­me­ci­si­ni bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü. Çı­ra­ğan Cad­de­si’nde bu­lu­nan Be­şik­taş Ana­do­lu Li­se­si kan­ti­ni­ne sa­bah sa­at­le­rin­de ge­len Çi­sem S. ile eşi So­ner S, bir sü­re ön­ce Çi­sem S’yi iş­ten çı­kart­tı­ğı öne sü­rü­len kan­tin iş­let­me­ci­si Er­kan Uca (28) ile tar­tış­ma­ya baş­la­dı­lar. Kav­ga­ya dö­nen tar­tış­ma­da So­ner S, Er­kan Uca’yı ba­ca­ğın­dan, sır­tın­dan ve kal­bin­den bı­çak­la­dı. Uca, olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ola­yın du­yul­ma­sı üze­ri­ne oku­la ge­len, Er­kan Uca’nın eşi fe­na­lık ge­çir­di. Mo­to­sik­let­le olay ye­rin­den ka­çan So­ner S., po­li­sin ta­ki­bi so­nu­cu ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT