BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tra­fik ce­za­la­rı va­tan­da­şı şa­şırt­tı

Tra­fik ce­za­la­rı va­tan­da­şı şa­şırt­tı

Sam­sun’da oto­mo­bi­li­ni sı­fır ki­lo­met­re ola­rak 2005 yı­lın­da alan ki­şi ile oto­mo­bi­liy­le İs­tan­bul’a hiç git­me­di­ği­ni öne sü­ren va­tan­da­şa, 2004 yı­lı­na ait tra­fik ce­za­sı ke­sil­di.Sam­sun’da oto­mo­bi­li­ni sı­fır ki­lo­met­re ola­rak 2005 yı­lın­da alan ki­şi ile oto­mo­bi­liy­le İs­tan­bul’a hiç git­me­di­ği­ni öne sü­ren va­tan­da­şa, 2004 yı­lı­na ait tra­fik ce­za­sı ke­sil­di. Baf­ra’da otu­ran Me­tin Şiş­man, 2005 mo­del olan oto­mo­bi­liy­le İs­tan­bul’a hiç git­me­di­ği hal­de, ken­di­si­ne, 2004’te oto­yol ve köp­rü­ler­den üc­ret öde­me­den geç­ti­ği ge­rek­çi­siy­le ce­za gön­de­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. Ha­san Se­zer ise ha­ya­tın­da hiç İs­tan­bul’a git­me­di­ği­ni, ad­re­si­ne ge­len 25 YTL’lik ce­za­ya da an­lam ve­re­me­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT