BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Emek 5095493 Gü­zel­yurt 6900114 BAĞ­CI­LAR: Ka­ra­kaş 6340518 Üs­tün 6563213 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Pa­zar­ye­ri 5054338 Yay­la 4413676 Bur­cu 5533910 De­niz 5524419 Meh­tap 5031311 BA­KIR­KÖY: Ba­kır­köy Ha­yat 5700510 Ca­pa­cıty 5601016 Po­lat 5710993 Ni­met 6240036 Çağ­la 6633479 BAY­RAM­PA­ŞA: Zey­tin 5659673 Ay­şe­gül 6182625 BE­ŞİK­TAŞ: Der­ma­ko 2875219 Gün­se­li 2602661 Nur­sel 2654667 Yağ­mur 2367061 BE­YOĞ­LU: Tak­sim Mey­dan 3612268 Han­de 2537082 Şen­dil 2701996 Ye­şim 2971155 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Yıl­dız 6070810 Ba­şak 8532390 Sağ­lık 8803886 Ye­ni Üs­tün 6890826 Sağ­lık 8820350 Tuğ­ba 8634810 Yi­ğit 8610772 Gü­ney 8767886 Akın 6200635 ÇA­TAL­CA: Vu­ral 7893234 Şi­rin 7712149 EMİ­NÖ­NÜ: Onur 5206122 ESEN­LER: Pa­pat­ya 4294959 Ih­la­mur 4883323 Elif 6113584 EYÜP: Bir­gül 6265965 Üm­ran 5633406 Er­gin 3222969 FA­TİH: Ça­pa Der­man 5860598 Sim­la 5884610 Uğur­can 5309637 Ay­dın 6319363 Kur­tul­muş 5211261 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Kent 5351170 Te­zel 5971091 Umut 5360782 De­va 4180282 GÜN­GÖ­REN: Efen­di­ler 5561521 Yü­cel 5537853 De­niz 4830929 KA­ĞIT­HA­NE: Halk 3210515 Berk­tuğ 2817661 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Ya­ka­moz 6877533 Be­güm 4943650 Şa­hin­ler 4245140 Ye­ni 5790127 Ege­men 5986350 SA­RI­YER: De­niz­ci 2297315 Ye­ni Sa­ray 2715245 Sİ­LİV­Rİ: Mil­let 7288344 Ne­şe 7317066 ŞİŞ­Lİ: Ye­şil­te­pe 2894282 Be­güm 2661358 Ata­soy 2408522 Şiş­li Emek 2324565 ZEY­TİN­BUR­NU: Boz­kır 4162747 Ka­ra­de­niz 5586096 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 Mer­kez 3826392 Halk 3518432 Ada 3814775 BEY­KOZ: Bey­koz İs­ke­le 3231097 Ka­va­cık 4654599 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Çiğ­dem 3610067 Sı­ra­sel­vi­ler 4631495 Bu­lut 5660818 Coş­kun 3580850 Ök­tem 3501439 Yıl­maz 4110938 Yüz­ba­şı­oğ­lu 4677129 Gök­berk 3496944 Hu­ma 4287238 Ne­dim Er­dinç 3460004 Çı­nar 5722829 Ye­ni­yol 5728366 KAR­TAL: Ado­nis 4422248 Ce­mil 3872927 Hür­ri­yet 4512600 Yıl­dız 5614282 Emel 3094092 Şi­fa 3891668 Ha­ti­ce 4521490 MAL­TE­PE: Gü­len­su 3709764 Kü­çük­ya­lı 3679714 Me­li­ke 4594115 PEN­DİK: Ful­ya 5952302 Kay­nar­ca 3961645 Elif 3543249 SUL­TAN­BEY­Lİ: Bur­çin 4965717 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Ça­yı­roğ­lu 7115066 TUZ­LA: Sağ­lık 4933009 Ha­le 4460225 Nes­rin 4230233 ÜM­RA­Nİ­YE: Ye­ni Ih­la­mur 6114055 Ba­har 6425626 Di­rim 6209536 Bu­rak 6312829 Pı­nar 5213249 Hik­met 6611500 ÜS­KÜ­DAR: İca­di­ye 3424400 Gül­sün 5575180 Sa­fir 3440839 Mih­ri­ban 4923131 Nil­gün 5535598 Sez­gin 5535347
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT