BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ni­şan­lı­sı­na me­saj atıp in­ti­har et­ti

Ni­şan­lı­sı­na me­saj atıp in­ti­har et­ti

Zey­tin­bur­nu’nda bir de­ri atöl­ye­si­nin sa­hi­bi olan ve borç­la­rı se­be­biy­le bu­na­lı­ma gir­di­ği ile­ri sü­rü­len Ka­dir A, Avus­tral­ya’da­ki ni­şan­lı­sı­na cep te­le­fo­nuy­la, in­ti­har ede­ce­ği şek­lin­de bir me­saj gön­der­dik­ten son­ra, ken­di­si­ni iş ye­rin­de­ki mer­di­ven kor­ku­luk­la­rı­na ip­le as­tı. Ni­şan­lı­sı­nın ha­ber ver­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne ge­len ya­kın­la­rı Ka­dir A’nın ce­se­diy­le kar­şı­laş­tı.Zey­tin­bur­nu’nda bir de­ri atöl­ye­si­nin sa­hi­bi olan ve borç­la­rı se­be­biy­le bu­na­lı­ma gir­di­ği ile­ri sü­rü­len Ka­dir A, Avus­tral­ya’da­ki ni­şan­lı­sı­na cep te­le­fo­nuy­la, in­ti­har ede­ce­ği şek­lin­de bir me­saj gön­der­dik­ten son­ra, ken­di­si­ni iş ye­rin­de­ki mer­di­ven kor­ku­luk­la­rı­na ip­le as­tı. Ni­şan­lı­sı­nın ha­ber ver­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne ge­len ya­kın­la­rı Ka­dir A’nın ce­se­diy­le kar­şı­laş­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT