BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eşi­ni iş­ten çı­ka­ran kan­tin­ci­yi öl­dür­dü

Eşi­ni iş­ten çı­ka­ran kan­tin­ci­yi öl­dür­dü

Be­şik­taş’ta, bir oku­lun kan­tin iş­let­me­ci­si­ni ka­rı­sı­nı iş­ten çı­kar­dı­ğı için bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü­ğü öne sü­rü­len şüp­he­li ya­ka­lan­dı.Be­şik­taş’ta, bir oku­lun kan­tin iş­let­me­ci­si­ni ka­rı­sı­nı iş­ten çı­kar­dı­ğı için bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü­ğü öne sü­rü­len şüp­he­li ya­ka­lan­dı. Po­lis ekip­le­ri, ka­rı­sı Çi­sem S’nin iş­ten çı­ka­rıl­ma­sın­dan so­rum­lu tut­tu­ğu kan­tin iş­let­me­ci­si Er­kan Uca’yı (28) bı­çak­la­ya­rak öl­dür­dü­ğü öne sü­rü­len So­ner S’nin Be­yoğ­lu’nda bir ak­ra­ba­sı­nın evin­de sak­lan­dı­ğı­nı tes­pit et­ti. Söz ko­nu­su eve dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, ya­ka­la­na­rak Asa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü’ne ge­ti­ri­len şüp­he­li­nin iş­lem­le­ri­nin sür­dü­ğü öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT