BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ölen­ler­den 2’si İs­tan­bul’da def­ne­dil­di

Ölen­ler­den 2’si İs­tan­bul’da def­ne­dil­di

El­ma­dağ Cum­hu­ri­yet Cad­de­si üze­rin­de­ki bir bar­da ön­ce­ki ge­ce mey­da­na ge­len kav­ga­da bı­çak­la­na­rak ölen Mu­rat Çı­nar için, Zey­tin­bur­nu Mer­ke­ze­fen­di Ma­hal­le­si’nde­ki İb­ni Ke­mal Ca­mi­i’nde tö­ren dü­zen­len­di.El­ma­dağ Cum­hu­ri­yet Cad­de­si üze­rin­de­ki bir bar­da ön­ce­ki ge­ce mey­da­na ge­len kav­ga­da bı­çak­la­na­rak ölen Mu­rat Çı­nar için, Zey­tin­bur­nu Mer­ke­ze­fen­di Ma­hal­le­si’nde­ki İb­ni Ke­mal Ca­mi­i’nde tö­ren dü­zen­len­di. Çı­nar’ın ce­na­ze­si, bu­ra­da öğ­le vak­ti kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan, gö­tü­rül­dü­ğü Si­liv­ri­ka­pı Me­zar­lı­ğı’nda def­ne­dil­di. Ce­na­ze tö­re­ni­ne, Mu­rat Çı­nar’ın ba­ba­sı Ca­vit Çı­nar ile ar­ka­daş­la­rı ve ya­kın­la­rı ka­tıl­dı. Bar­da­ki kav­ga­da bı­çak­la öl­dü­rü­len Onur Gök­taş ise Ali­bey­köy Ce­me­vi’nde­ki tö­re­nin ar­dın­dan Gök­türk Kö­yü Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT