BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BA­RIŞ: DER­Bİ­DE FA­VO­Rİ Bİ­ZİZ

BA­RIŞ: DER­Bİ­DE FA­VO­Rİ Bİ­ZİZ

G.Sa­ray’ın genç fut­bol­cu­su Ba­rış Öz­bek, ken­di­si­ne ait “ba­ri­soz­bek8.com” ad­lı in­ter­net si­te­sin­de Be­şik­taş’la oy­na­ya­cak­la­rı ma­çı de­ğer­len­di­rir­ken kar­şı­laş­ma­nın fa­vo­ri­si­nin ken­di­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di.G.Sa­ray’ın genç fut­bol­cu­su Ba­rış Öz­bek, ken­di­si­ne ait “ba­ri­soz­bek8.com” ad­lı in­ter­net si­te­sin­de Be­şik­taş’la oy­na­ya­cak­la­rı ma­çı de­ğer­len­di­rir­ken kar­şı­laş­ma­nın fa­vo­ri­si­nin ken­di­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gur­bet­çi yıl­dız, “Be­şik­taş güç­lü bir ekip ama önem­li ek­sik­le­ri var üs­te­lik ma­çı evi­miz­de oy­na­ya­ca­ğız. Bu da çok bü­yük bir avan­taj. Ay­rı­ca son haf­ta­lar­da iniş­li çı­kış­lı bir fut­bol oy­na­dık­la­rı da tar­tı­şıl­maz. Bu ma­çın fa­vo­ri­si­ ke­sin­lik­le bi­ziz” diye konuştu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT