BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kanadı kırılan DEV KARTAL tedavi ediliyor

Kanadı kırılan DEV KARTAL tedavi ediliyor

Ha­dim il­çe­si Bağ­ba­şı bel­de­ sa­kin­le­ri ta­ra­fın­dan boş bir ara­zi­de bu­lu­nan ya­ra­lı kar­tal, Ha­dim Or­man İş­let­me Şef­li­ği­’n­de gö­rev­li iş­çi­le­re tes­lim edil­di.> KON­YA Ha­dim il­çe­si Bağ­ba­şı bel­de­ sa­kin­le­ri ta­ra­fın­dan boş bir ara­zi­de bu­lu­nan ya­ra­lı kar­tal, Ha­dim Or­man İş­let­me Şef­li­ği­’n­de gö­rev­li iş­çi­le­re tes­lim edil­di. İş­çi­ler, ka­na­dı­nın bi­ri­nin kı­rık ol­ma­sı se­be­biy­le uça­ma­yan dev kar­ta­lı Kon­ya mer­kez il­çe Ka­ra­tay Be­le­di­ye­si Hay­va­nat Bah­çe­si­ne gön­der­di. Bir ka­na­dı­nın uzun­lu­ğu 1 met­re 30 san­ti­met­re olan dev kar­tal, hay­va­nat bah­çe­sin­de te­da­vi al­tı­na alın­dı. Bir sü­re da­ha kon­trol al­tın­da tu­tu­la­cak olan ya­ra­lı kar­tal, sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­sı­nın ar­dın­dan ta­bi­ata sa­lı­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT