BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > On Kli­nik’ten üc­ret­siz ser­vis

On Kli­nik’ten üc­ret­siz ser­vis

20 ül­ke de 127 şu­be­si bu­lu­nan Ulus­la­ra­ra­sı Sağ­lık Mer­ke­zi On Kli­nik’in Tür­ki­ye’deki tek şu­be­si Al­tu­ni­za­de On Kli­nik, yurt için­den ve yurt dı­şın­dan ha­va yo­luy­la ge­len has­ta­la­rı­na üc­ret­siz “shutt­le ser­vis” hiz­me­ti sun­ma­ya baş­la­dı.20 ül­ke de 127 şu­be­si bu­lu­nan Ulus­la­ra­ra­sı Sağ­lık Mer­ke­zi On Kli­nik’in Tür­ki­ye’deki tek şu­be­si Al­tu­ni­za­de On Kli­nik, yurt için­den ve yurt dı­şın­dan ha­va yo­luy­la ge­len has­ta­la­rı­na üc­ret­siz “shutt­le ser­vis” hiz­me­ti sun­ma­ya baş­la­dı. Prok­to­lo­ji, der­ma­to­lo­ji, ji­ne­ko­lo­ji, ge­nel cer­ra­hi ve üro­lo­ji alan­la­rın­da özel te­da­vi im­kan­la­rı su­nan Ulus­la­ra­ra­sı On Kli­nik, prok­to­lo­ji ala­nın­da has­ta­la­ra ame­li­yat­sız, 10 da­ki­ka­da he­mo­ro­it te­da­vi­si im­ka­nı su­nu­yor. On Kli­nik, der­ma­to­lo­ji bö­lü­mün­de se­def has­ta­lı­ğı te­da­vi­sin­de ise yüz­de 98’e va­ran ba­şa­rı­ya sa­hip.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT