BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eu­ro­bank Tek­fen 3 ye­ni şu­be aç­tı

Eu­ro­bank Tek­fen 3 ye­ni şu­be aç­tı

Eu­ro­bank Tek­fen’in, İs­tan­bul’da Me­ci­di­ye­köy ve Üm­ra­ni­ye’de An­ka­ra’da ise Bal­gat’ta ye­ni şu­be­le­ri hiz­me­te gir­di.Eu­ro­bank Tek­fen’in, İs­tan­bul’da Me­ci­di­ye­köy ve Üm­ra­ni­ye’de An­ka­ra’da ise Bal­gat’ta ye­ni şu­be­le­ri hiz­me­te gir­di. Ye­ni şu­be­ler, kre­di, lea­sing, fac­to­ring ve bü­tün ser­ma­ye pi­ya­sa­sı ve ya­tı­rım ban­ka­cı­lı­ğı ürün­le­ri ile hiz­met ve­re­cek. Şu­be sa­yı­sı­nı 42’ye çı­ka­ran ban­ka 2008 he­def­i­ne ulaş­ma­k istiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT