BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > For­tis’ten 500 YTL avans pu­an

For­tis’ten 500 YTL avans pu­an

For­tis, yıl­ba­şı için kam­pan­ya dü­zen­le­di. 15-31 Ara­lık ara­sın­da­ki kam­pan­ya­da For­tis Worl­dcard sa­hip­le­ri­ne 500 YTL’ye ka­dar avans Worl­dpu­an ve­re­cek.For­tis, yıl­ba­şı için kam­pan­ya dü­zen­le­di. 15-31 Ara­lık ara­sın­da­ki kam­pan­ya­da For­tis Worl­dcard sa­hip­le­ri­ne 500 YTL’ye ka­dar avans Worl­dpu­an ve­re­cek. Alı­nan Worl­dpu­an’lar, bir ay er­te­le­me­li ola­rak, 2009 şu­bat ve martın­da For­tis Worl­dcard’a har­ca­ma ola­rak yan­sı­tı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT