BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çok horlayan daha fazla kalori yakıyor

Çok horlayan daha fazla kalori yakıyor

Ame­ri­ka­lı araş­tır­ma­cı­lar, hor­la­yan­la­rın uyku esnasında 373 ka­lo­ri daha faz­la yak­tık­la­rı­nı be­lir­le­di. Uy­ku ap­ne­si ge­nel­lik­le hor­la­yan­lar­da gö­rü­lü­yor ve so­lu­nu­mun kı­sa sü­re­li dur­ma­sı ola­rak ta­nım­la­nı­yor.Ame­ri­ka­lı araş­tır­ma­cı­lar, hor­la­yan­la­rın uyku esnasında 373 ka­lo­ri daha faz­la yak­tık­la­rı­nı be­lir­le­di. Uy­ku ap­ne­si ge­nel­lik­le hor­la­yan­lar­da gö­rü­lü­yor ve so­lu­nu­mun kı­sa sü­re­li dur­ma­sı ola­rak ta­nım­la­nı­yor. Ki­lo ile uy­ku ap­ne­si ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı araş­tı­ran Ca­li­for­ni­alı bi­lim adam­la­rı, 212 has­ta üze­rin­de yap­tık­la­rı araş­tır­ma­da, ağır uy­ku ap­ne­si prob­le­mi olan­la­rın gün­de 1999 ka­lo­ri, ha­fif de­re­ce­de ra­hat­sız­lı­ğı bu­lu­nan­la­rın ise 1626 ka­lo­ri har­ca­dık­la­rını be­lir­ledi. Ara­da­ki far­kın, 30 da­ki­ka­lık bir eg­zer­siz­de har­ca­na­na eşit ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT