BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zem­zem ye­ri­ne ma­zot çık­tı

Zem­zem ye­ri­ne ma­zot çık­tı

Ha­tay’ın Rey­han­lı il­çe­sin­de bu­lu­nan Cil­ve­gö­zü Güm­rük Ka­pı­sı’nda, oto­büs­ler­de ya­pı­lan ara­ma­da güm­rük ka­ça­ğı 25 ton ma­zot ele ge­çi­ril­di.> Os­man Ko­çak HA­TAY İHA Ha­tay’ın Rey­han­lı il­çe­sin­de bu­lu­nan Cil­ve­gö­zü Güm­rük Ka­pı­sı’nda, oto­büs­ler­de ya­pı­lan ara­ma­da güm­rük ka­ça­ğı 25 ton ma­zot ele ge­çi­ril­di. Cil­ve­gö­zü Güm­rük Ka­pı­sı Güm­rük Mu­ha­fa­za Ka­çak­çı­lık İs­tih­ba­rat Amir­li­ği yet­ki­li­le­ri­nin yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye’den hac­ca gi­den va­tan­daş­la­rın Suu­di Ara­bis­tan’da kent­ler ara­sın­da ta­şın­ma­sı için ki­ra­la­nan oto­büs­le­rin yur­da dö­nüş­le­ri­nin baş­la­dı­ğı ve bu araç­lar­da ya­pı­lan de­ne­tim­ler sı­ra­sın­da zem­zem su­yu ola­rak bil­di­ri­len bi­don­lar­da ya­pı­lan kon­trol­ler­de güm­rük ka­ça­ğı 25 ton ma­zot ele ge­çi­ril­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT