BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB­D’­yi 50 mil­yar do­lar do­lan­dır­dı

AB­D’­yi 50 mil­yar do­lar do­lan­dır­dı

AB­D’­de 50 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da yol­suz­luk yap­mak­la suç­la­nan Ber­nard Ma­dof­f’­un, Bush hü­kü­me­ti­ne, ya­tı­rım­cı­la­rı do­lan­dı­rı­cı­la­ra kar­şı ko­ru­ma­nın yol­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­di­ği or­ta­ya çık­tı.AB­D’­de 50 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da yol­suz­luk yap­mak­la suç­la­nan Ber­nard Ma­dof­f’­un, Bush hü­kü­me­ti­ne, ya­tı­rım­cı­la­rı do­lan­dı­rı­cı­la­ra kar­şı ko­ru­ma­nın yol­la­rı hak­kın­da bil­gi ver­di­ği or­ta­ya çık­tı. Tu­tuk­lan­dık­tan son­ra 10 mil­yon do­lar ke­fa­let­le ser­best bı­ra­kı­lan Ma­doff suç­lu bu­lun­ma­sı ha­lin­de, 20 yıl ha­pis ve 5 mil­yon do­lar pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rı­la­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT