BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öl­dü­rü­len kan­tin­ci ­top­ra­ğa ve­ril­di

Öl­dü­rü­len kan­tin­ci ­top­ra­ğa ve­ril­di

Be­şik­taş A­na­do­lu Li­se­si kan­ti­nin­de iş­ten çı­kar­dı­ğı ka­dı­nın e­şi ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len kan­tin iş­let­me­ci­si Er­kan U­ca (28), An­ka­ra’da top­ra­ğa ve­ril­di.Be­şik­taş A­na­do­lu Li­se­si kan­ti­nin­de iş­ten çı­kar­dı­ğı ka­dı­nın e­şi ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len kan­tin iş­let­me­ci­si Er­kan U­ca (28), An­ka­ra’da top­ra­ğa ve­ril­di. U­ca i­çin Mal­te­pe Ca­mi­si’n­de dü­zen­le­nen ce­na­ze tö­re­ni­ne, an­ne­si Yar­gı­tay e­mek­li tet­kik ha­ki­mi Ay­şe­gül U­ca ve ba­ba­sı a­vu­kat A­li Rı­za U­ca ka­tı­la­rak ta­zi­ye­le­ri ka­bul et­ti. Olaydan sonra ya­ka­la­nan zanlı So­ner S. ise tutuklandı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT