BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rek­tör aday­la­rı bel­li ol­du

Rek­tör aday­la­rı bel­li ol­du

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si (İÜ) Rek­tör­lü­ğü için ya­rı­şan 14 aday­dan YÖK’e bil­di­ri­le­cek 6’sı­nın is­mi be­lir­len­di. Aday­lar­dan Prof. Dr. Ali Ak­yüz, 483 oy­la bi­rin­ci sı­ra­da yer al­dı.İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si (İÜ) Rek­tör­lü­ğü için ya­rı­şan 14 aday­dan YÖK’e bil­di­ri­le­cek 6’sı­nın is­mi be­lir­len­di. Aday­lar­dan Prof. Dr. Ali Ak­yüz, 483 oy­la bi­rin­ci sı­ra­da yer al­dı. Ak­yüz’ü 467 oy­la Prof. Dr. Yu­nus Söy­let, 365 oy­la Prof. Dr. Me­lih Boy­dak, 328 oy­la Prof. Dr. Ahad An­di­can, 250 oy­la Prof. Dr. Fa­ruk Er­zen­gin ve 181 oy­la Prof. Dr. Er­hun Eyü­poğ­lu ta­kip et­ti. Se­çim­ler­de en faz­la oyu alan 6 rek­tör ada­yı­nın is­mi YÖK’e bil­di­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT