BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 il­çe­de e­lekt­rik ke­sin­ti­si var

2 il­çe­de e­lekt­rik ke­sin­ti­si var

Gün­gö­ren’de 09.00-17.00 a­ra­sın­da Per­şem­be gü­nü So­ğan­lı Cad­de­si i­le ci­var so­kak­lar, Bağ­cı­lar Cad­de­si ve ci­va­rı; Cu­ma gü­nü I­şık, De­niz­ci Yap­rak, Y. Te­pe, Fe­ner so­kak­lar, Ka­yış­lı so­kak ve ci­va­rı i­le Ro­za­ki Cad­de­si, Cu­mar­te­si gü­nü Gün­gö­ren Cad­de­si, Mer­kez İl­köğ­re­tim O­ku­lu, Nes­li Ör­me ve ci­va­rı. Ba­kır­köy’de e­lekt­rik ve­ri­le­me­ye­cek yer­ler i­se şun­lar: Per­şem­be gü­nü 08:00-18:00 a­ra­sın­da Ye­şil­köy Der­viş, Ma­ni­za­deGün­gö­ren’de 09.00-17.00 a­ra­sın­da Per­şem­be gü­nü So­ğan­lı Cad­de­si i­le ci­var so­kak­lar, Bağ­cı­lar Cad­de­si ve ci­va­rı; Cu­ma gü­nü I­şık, De­niz­ci Yap­rak, Y. Te­pe, Fe­ner so­kak­lar, Ka­yış­lı so­kak ve ci­va­rı i­le Ro­za­ki Cad­de­si, Cu­mar­te­si gü­nü Gün­gö­ren Cad­de­si, Mer­kez İl­köğ­re­tim O­ku­lu, Nes­li Ör­me ve ci­va­rı. Ba­kır­köy’de e­lekt­rik ve­ri­le­me­ye­cek yer­ler i­se şun­lar: Per­şem­be gü­nü 08:00-18:00 a­ra­sın­da Ye­şil­köy Der­viş, Ma­ni­za­de
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT