BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeşil asfalt

Yeşil asfalt

Çin’in or­ta ke­si­min­de­ki Hu­be­i Eya­le­ti­nin Wu­han ken­tin­de Zhu­oda­oqu­an Vi­ya­dü­ğü üze­rin­de­ki ka­ra ­yo­lu­nun ze­mi­ni, kay­ma­la­rı ön­le­yi­ci, se­ra­mik­ler­le kap­lı özel mad­de­ler içe­ren bir bo­yay­la sı­van­dı.Çin’in or­ta ke­si­min­de­ki Hu­be­i Eya­le­ti­nin Wu­han ken­tin­de Zhu­oda­oqu­an Vi­ya­dü­ğü üze­rin­de­ki ka­ra ­yo­lu­nun ze­mi­ni, kay­ma­la­rı ön­le­yi­ci, se­ra­mik­ler­le kap­lı özel mad­de­ler içe­ren bir bo­yay­la sı­van­dı. Ka­za­la­rı ön­le­me­de bü­yük oran­da ba­şa­rı sağ­la­yan ve çev­re­ci bir gö­rü­nü­me sa­hip olan bo­ya ay­nı za­man­da aşın­ma ve eroz­yo­na kar­şı da da­ya­nık­lı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT