BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DURDU DURDU, DERBİYİ BULDU

DURDU DURDU, DERBİYİ BULDU

G.Sa­ray-­Be­şik­taş ma­çı­nın ha­ke­mi Cü­neyt Ça­kır, ka­ri­ye­rin­de 6. kez der­bi ma­çı­na çı­ka­cak.G.Sa­ray-­Be­şik­taş ma­çı­nın ha­ke­mi Cü­neyt Ça­kır, ka­ri­ye­rin­de 6. kez der­bi ma­çı­na çı­ka­cak. 33 ya­şın­da ve si­gor­ta­cı o­lan Ça­kır, da­ha ön­ce 2 de­fa G.Sa­ray-­Be­şik­taş ma­çı yö­net­ti ve 2’si­ni de Cim­bom ka­zan­dı. Cü­neyt Ça­kır ha­kem­lik ha­ya­tı bo­yun­ca Be­şik­taş’ın 6, G.Sa­ray’ın i­se 7 ma­çın­da dü­dük çal­dı. Bu maç­lar­da Be­şik­taş 3 ga­li­bi­yet 3 ye­nil­gi a­lır­ken, G.Sa­ray 5 maç­ta ga­lip gel­di, 2’sin­de kay­bet­ti. Bu se­zon Fı­rat Ay­dı­nus’la bir­lik­te en faz­la maç yö­ne­ten ha­kem ko­nu­mun­da­ki Cü­neyt Ça­kır hiç bü­yük ta­kım ma­çı­na çık­ma­dı. Ça­kır lig­de şu a­na ka­dar 9 kır­mı­zı 44 sa­rı kart­la en faz­la kır­mı­zı kart gös­te­ren ha­kem ol­du. Ça­kır 3 de­fa da pe­nal­tı çal­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97500
  % 0.71
 • 5.3458
  % -0.37
 • 6.0966
  % -0.16
 • 6.9287
  % -0.04
 • 221.355
  % -0.13
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT