BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­nik su­ ay­gı­rı dünyanın yeni gözdesi oldu

Mi­nik su­ ay­gı­rı dünyanın yeni gözdesi oldu

Ber­lin Hay­va­nat Bah­çe­si ye­ni s­ta­rı­nı gu­rur­la su­nar...Ber­lin Hay­va­nat Bah­çe­si ye­ni s­ta­rı­nı gu­rur­la su­nar... Su ay­gı­rı Kat­hi’nin 18 gün­lük mi­nik yav­ru­su an­ne­si i­le bir­lik­te gö­rü­cü­ye çık­tı. An­ne­si­nin ya­nın­da yü­zen mi­nik yav­ru­nun he­nüz bir is­mi yok. Sa­de­ce 40 ki­lo a­ğır­lı­ğın­da o­lan yav­ru­nun bü­yü­yün­ce i­ki to­na u­laşma­sı bek­le­ni­yor. Mi­nik su ay­gı­rı an­ne­si­nin ya­nın­dan bir an ol­sun ay­rıl­mı­yor. Ber­lin Hay­va­nat Bah­çe­si K­nut’dan son­ra böy­le bir s­tar çı­kar­mak­la gu­rur du­yu­yor. Tıp­kı K­nut gi­bi o­nun da şim­di­den fan­la­rı var. Ge­le­cek­te de en az K­nut ka­dar il­gi gör­me­si bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT