BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­mi­ser Ko­lom­bo Alz­he­i­mer has­ta­sı

Ko­mi­ser Ko­lom­bo Alz­he­i­mer has­ta­sı

Ko­mi­ser Ko­lom­bo di­zi­sin­de­ki ro­lüy­le ün­le­nen A­me­ri­ka­lı ak­tör Pe­ter Falk, Alz­he­i­mer has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­dı.Ko­mi­ser Ko­lom­bo di­zi­sin­de­ki ro­lüy­le ün­le­nen A­me­ri­ka­lı ak­tör Pe­ter Falk, Alz­he­i­mer has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­dı. Pe­ter Falk’un kı­zı Cat­he­ri­ne Falk, 81 ya­şın­da­ki ba­ba­sı­nı has­ta­lı­ğı se­be­biy­le “do­lan­dı­rı­cı­lar­dan ve kö­tü ni­yet­li­ler­den” ko­ru­mak i­çin Los An­ge­les’ta ve­sa­yet da­va­sı aç­tı. New York’ta 1927 yı­lın­da do­ğan Pe­ter Falk, 1968 i­le 2003 yıl­la­rı a­ra­sın­da 70’ten faz­la te­le­viz­yon fil­min­de “Ko­mi­ser Ko­lom­bo”yu can­lan­dır­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT